Patoutuneet negatiiviset tunteet kehossa ja irtipäästäminen - Pain Body

Suomalainen aivotutkimus on osoittanut, että koemme tunteita paitsi mielessä, myös kehossa. Halusin puhua tästä aiheesta, koska näiden patoutuneiden tunteiden tunnistaminen ja tunteista irtipäästäminen on vaikuttanut minuun suuresti. Luvassa varmasti mun henkilökohtaisin video ikinä!

Puhun patoutuneista tunteista kehossa ja siitä miten niistä voi päästää irti. Kerron kokemuksistani lapsuudesta ja Balin matkalta sekä paljastan minkälaisia patoutuneita tunteista mun sisällä on. Kerron myös mikä on pain body eli kehonkartta, josta meidän kaikki tunteet löytyy.