TIETOSUOJASELOSTE
Tietosuojaseloste verkkosivustolle, jonka osoite on: https://adamasofia.com


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Adama Sofia oü
Y-tunnus: EE102343076
Sähköpostiosoite: contact@adamasofia.com

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Keräämme tietoja yhteydenottolomakkeella ja sähköpostien posituslistalla, jotta voimme vastata käyttäjän lähettämään viestiin sekä lähettää hänelle häntä kiinnostavaa tietoa.

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella käyttäjän viestiin vastaamisen vuoksi ja postituslistan tarjoaman tiedon välittämiseksi käyttäjälle.

4. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite.

5. Tietojen säilytysaika

Käyttäjän tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän viestissä ilmaiseman asian hoitamiseksi ja postituslistalla niin kauan kunnes käyttäjä itse poistuu listalta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään yhteydenottolomakkeella ja postituslistalomakkeella. Tietoja kerätään lisäksi Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisää tietosuojaselosteesta

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 30.6.2023