Blogi

Mindfulness, mitä se oikeastaan on? 

Valmennuksissamme käytetään MBSR -menetelmää. Professori Jon Kabat-Zinn kehitti tämän menetelmän Massachusettsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa lähes 40 vuotta sitten.

Jos olet kohdannut elämässäsi haasteita niistä on jäänyt jälki kehoosi. Nämä trauman seurauksena kehoon kertyneet tunteet vaikuttavat valintoihisi, tekoihisi ja käytökseesi usein tiedostamattasi. Mindfulness auttaa kohtaamaan vaikeatkin tunteet.

Mindfulness on kyky, jota voit harjoittaa.

Mindfulness-meditaatioilla aivoille opetetaan uusia, toimivampia toimintamalleja. Säännöllisen harjoittamisen seurauksena esimerkiksi stressiin reagoiva mantelitumake aktivoituu harvemmin ja rauhoittuu nopeammin. Myös etuotsalohko, joka vastaa mm. oppimisesta ja muistista, voimistuu säännöllisesti harjoittelemalla. Aivosaareke, joka on avainasemassa kehotietoisuutemme kokemisessa, vahvistuu.

Mindfulness ei ole tila, johon pyritään tai päästään, vaan se on kyky hyväksyä tämä hetki juuri sellaisena kuin se on. Tämä tekee arjestamme helpompaa ja myös rikkaampaa. Se auttaa meitä tekemään parempia valintoja ja antaa työkaluja arjen eri haasteisiin.

Mindfulness-meditaatio ei ole pelkästään pyrkimystä rentoon ja autuaalliseen rauhan tilaan, vaikka se sitäkin voi olla. Välillä harjoitus voi olla jopa epämiellyttävä ja nostaa esiin hankaliakin tunteita. Kun opit kohtaamaan ne harjoituksessa, opit kohtaamaan ne myös elämässä.

Jokainen tietoisuusharjoitus auttaa sinua kehittämään mieltäsi.

Tuhannet tieteelliset tutkimukset osoittavat, että jo 8 viikon säännöllinen harjoittelu todella muuttaa aivoja. Tämän perustana on neuroplastisuus eli aivojen kyky muokkautua koko elinikämme ajan.

MBSR ja mindfulness – miten ne eroavat toisistaan?

Mindfulness on yleisnimi taidolle olla hyväksyvästi läsnä. MBSR puolestaan on Jon Kabat-Zinnin kehittämä  mindfulness-menetelmä, jonka vaikutukset perustuvat neurotieteeseen. MBSR-menetelmän avulla voi vahvistaa läsnäolokyvyn lisäksi mm. keskittymiskykyä, empatiaa, tunneälyä ja resilienssiä.

Mindfulness on mielen kyky

Se tarkoittaa mielen kykyä, jota voidaan harjoittaa. On tyypillistä, että mieli ponnahtelee asiasta toiseen. Samastumme myös helposti kehossa ilmeneviin tunnereaktioihin. Tietoinen läsnäolo auttaa meitä ottamaan etäisyyttä ja tutkimaan näitä ilmiöitä uteliaasti.

Leena Pennanen, joka toi mindfulnessin Suomeen suomensi termin mindfulness sanoilla hyväksyvä, tietoinen läsnäolo. Nykyään termiä käytetään hyvin laajalti, kun puhutaan läsnäolosta ja tietoisuustaitojen harjoittamisesta.

MBSR on Jon Kabat-Zinnin kehittämä menetelmä

MBSR-kirjainlyhennelmä tulee sanoista Mindfulness-Based Stress Reduction eli mindfulnessiin pohjaava stressin lievitys. Menetelmän on kehittänyt Jon Kabat-Zinn Massachusettsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Alun perin Kabat-Zinn kehitti menetelmän lievittääkseen kroonisesti sairaiden kipupotilaiden oloa, jotta he oppisivat elämään paremmin kipujensa kanssa. Kabat-Zinn onnistui tässä yli kaikkien odotusten.

MBSR:n vaikutuksia on tutkittu Kabat-Zinnin ja muiden tutkijoiden toimesta sekä Massachusettsin että Brownin yliopistoissa, sekä lukuisissa muissa tutkimuslaitoksissa. Menetelmän vaikutuksista on tehty yli 6000 tutkimusta, ja tulokset ovat positiivisia: säännöllinen MBSR:n harjoittaminen auttaa mm. lievittämään stressiä, parantamaan keskittymiskykyä sekä lisäämään tunneälyä.

Löydät ilmaisia tietoisen läsnäolon harjoituksia Stressittömämpi ja elinvoimainen elämä -kickstart oppaastani!